Kesä tekee vauhdilla tuloaan ja maasto meillä päin alkaa olla kulotus kuivaa. Meillä kulotuksella pyritään uudistaa luontoa ja helpottaa hiukan omaakin työskentelyä. Piha on ollut hoitamatta vuosia ja sen vuoksi risukkoa ja kuivaa heinää on vaikka muille jakaa. Vaikka kulotuksessa ei hirveästi ravinteita maahan saadakkaan, on se vähäinenkin eteenpäin. Meillä loistava esimerkki on vadelmikko, josta on tarkoitus päästä eroon. Edellisten vuosien kuivat oksat oli tympeitä nykiä pois muiden joukosta, jolloin päätin että nyt menen sieltä mistä aita on matalin ja hain tulitikut!

Kuiva risukko oli kieltämättä tympeää raivattavaa

Kulottajan on hyvä muistaa muutama erittäin tärkeä asia ennenkuin sytyttää yhtään mitään. Tuli on hyvä renki mutta huono isäntä, joten tulta on valvottava! Kuiva heinä/risukko palaa iloisesti ja valvomatta saattaa aiheuttaa levitessään vaaratilanteita ja vahinkoa. Rakennuksien läheisyydessä ei kannata kulottaa, sillä tuli voi helposti hypätä rakennukseen ja aiheuttaa tuhoa ja pahimmillaan polttaa koko rakennuksen. On huomiotava myös sääolosuhteet. Jos sää on varsin tyyni ja maasto on tarpeeksi kuivaa, voi kuloituksen aloittaa. Jos on liian kosteaa, voi tuli jäädä kytemään ja syttyä myöhemmin aiheuttaen vaaraa.

Kuiva risukko palaa hyvinkin iloisesti

Mitä kuloittaminen tarkoittaa käytännössä?

Kuloittamisella on oma tarkoituksensa ja sillä pyritään korvaamaan maastopalot, jotka sammutetaan kun sellaisia havaitaan. Riippuen mitä aluetta kuloitetaan, on seuraukset erilaiset. Metsää kuloittaessa lisätään luonnon monimuotoisuutta, sillä tietyt hyönteiset, sienet ja kasvit tarvitsevat joko suuremman lämpötilan tai palanutta puuta elääkseen. Vähentyneellä metsien kuloittamisella on ollut taannuttava vaikutus näihin lajeihin ja näin ollen ne ovatkin joko silmällä pidettäviä tai harvinaisia.

Meillä poltettiin nurmialueita ja vadelmikkoa. Nurmialueilla pyrittiin siihen että kasvava nurmi saa paremmin aurinkoa ja että vanha nurmi päätyy nopeammin kasvuston ravinteiksi. Vadelmikon poltto helpotti omaa työskentelyäni ja lannoitti omalta osaltaan maata. Nyt maasta nyittäviksi jäi enää elävä kasvusto sekä juuristo. Työn määrä väheni heti puolella.

Alue missä kuloitusta ei ole tehty.

Ilokseni huomasin että kuloittamisella oli oikeasti merkitystä ja sen pystyi näkemään aika nopeasti. Alueet joita ei poltettu ovat alkaneet vasta vihertää ja heinä kasvaa hiukan kitumalla kun taas alueet jotka kuloitettiin ovat vihertäneet hyvän aikaa ja heinä on jo niin pitkää, että siitä sai käydä eläimille keräämässä tälle vuotta ensimmäiset vihreät.

Kuloitettu nurmialue vihertää ja heinä kasvaa vauhdilla.

Tiesithän että kulottaa saa vain omalla maalla tai maanomistajan luvalla? Missä ja milloin vain ei saa kulottaa ja on myös huomioitava se että liian kuivaakaan maasto ei saa olla, ettei tuli leviä hallitsettomasti ja aiheuta maastopaloa. Ihmisiä on pahimmillaan kuollut huolimattoman kulotuksen seurauksena. Lähettyvillä on hyvä pitää varmuuden vuoksi sammutusvälineistöä ja ihmisiäkin on hyvä olla paikalla enemmän kuin yksi.